Technika BOWENA

manualna  terapia  mięśniowo-powięziowa
holistyczna, działa na cały organizm człowieka, ale może być również  ukierunkowana na pojedynczą dolegliwość
celem  terapii jest zapoczątkowanie ogólnoustrojowych procesów  naprawczych

Technika BOWENA

THE BOWEN THERAPY ACADEMY OF AUSTRALIA
Au­stra­lij­ska Aka­de­mia
Te­ra­pii Bo­we­na
Szukaj